Zakończenie małżeństwa wcale nie jest taką łatwą sprawą, rozwód można bowiem uzyskać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zadecyduje o tym odpowiedni sąd. Tym samym, trzeba się poddać określonej procedurze, a najczęściej w tym celu wprost nieodzowna jest pomoc prawnika, adwokata. Na wstępie, dobrze jest się zaznajomić z całą procedurą i poczytać o tym, jak wziąć rozwód krok po kroku. Standardowo, wszystko rozpoczyna się od złożenia przez jedną ze stron pozwu rozwodowego. Musi on zostać złożony w formie pisemnej w sądzie okręgowym, a dokładniej w jego wydziale cywilnym. Przygotowaniem takiego pozwu możemy zająć się sami, dokładnie punkt po punkcie postępując według wzoru lub szablonu, jaki znajdziemy w sieci. Zazwyczaj jednak mało kto chce zajmować się tym samodzielnie, gdyż trudno jest być dobrze zaznajomionym z prawniczym żargonem i stylem formułowania takich wniosków. Najlepiej więc zgłosić się do najbliższej kancelarii prawniczej, która w swoim obszarze specjalizacji ma prawo rodzinne, a co za tym idzie także prawo rozwodowe.

Jakie informacje na pewno powinny znaleźć się w pozwie?

Obowiązkowym elementem jest oznaczenie stron- zarówno tej, która składa pozew jak i strony pozwanej. Trzeba wskazać bardzo dokładne dane adresowe małżonka, z którym chcemy wziąć rozwód, a także wskazać wykonywany zawód. Następnym kluczowym elementem jest wskazanie żądania pozwu, a więc tego, czego domagamy się od sądu. Zazwyczaj jest to żądanie rozwiązania małżeństwa, ale trzeba wskazać, czy procedura ma się odbyć z orzeczeniem o winie czy z pominięciem tej procedury. Bardzo często w przypadku orzekania o winie trzeba odpowiednio przygotować się poprzez zgromadzenie materiału dowodowego lub też wskazania świadków, którzy zostaną zaproszeni na rozprawę, aby zeznawać. Wina jednego z małżonków musi bowiem zostać udowodniona.

Każdy pozew wymaga odpowiedniego uzasadnienia

To uzasadnienie jest podstawą wnioskowania, gdyż zawiera argumenty świadczące o tym, że faktycznie nastąpił trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Równie ważne jest wskazanie sytuacji majątkowej współmałżonków oraz zadecydowanie co do tego, w jaki sposób ma dojść do podziału tego, co wspólne. Najszybsze sprawy rozwodowe to takie, w których oboje małżonków jest zgodnych, co do tego, że chce się rozejść i którzy już doszli do porozumienia jeśli chodzi o podział majątku. Sąd wydaje orzeczenie szybciej, jeśli podczas rozpraw nie dochodzi się winy żadnej ze stron i kiedy para nie posiada dzieci.

Co w przypadku, jeśli w małżeństwie są dzieci?

Istotną sprawą podczas każdego rozwodu jest opieka nad wspólnymi dziećmi pary, która się rozwodzi. Już na etapie formułowania pozwu trzeba zaproponować najbardziej przez siebie preferowany scenariusz- czyli na przykład, że matka chce wziąć do siebie dzieci i wnosi o ustanowienie na ich rzecz obowiązku alimentacyjnego ze strony ojca lub odwrotnie. Podczas sprawy rozwodowej sąd będzie starał się w największym stopniu kierować dobrem dzieci i przydzielić opiekę nad nim tej stronie, która będzie pod tym kątem tą odpowiedniejszą. W sytuacjach spornych, sąd może też ustalić wizyty dzieci u ojca lub matki, z którymi dzieci nie będą mieszkały na stałe. Dobro dzieci jest tutaj priorytetem.

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu pozwu rozwodowego? Znajdziesz ją na https://www.smr-law.at/pl/specjalizacje/.