Za pewne nie uświadamiamy sobie tego, jakiego typu obowiązki mają dorosłe dzieci względem swoich rodziców, w szczególności wtedy, kiedy są to osoby w podeszłym już wieku, które są niepełnosprawne lub schorowane. Oczywiście, obowiązek opieki nad rodzicami przede wszystkim wypływa z kwestii moralnych, ale oprócz tego jest też regulowany prawnie. Większość najważniejszych kwestii, jakie wiążą się z tym, kto ma obowiązek opiekować się osobą starszą regulują zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mając więc co do tego jakiekolwiek wątpliwości, można odnieść się do tego właśnie dokumentu.

Obowiązki, jakie są nakładane na dzieci wobec rodziców od strony prawnej

Pierwszym takim obowiązkiem jest obowiązek alimentacyjny. Kodeks mówi o tym, że jeśli seniorzy nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, a dzieci posiadają możliwości finansowe, aby udzielić im pomocy i wsparcia- może zostać ustalony na rzecz rodziców obowiązek alimentacyjny. Pieniądze te mogą zostać spożytkowane przez samych seniorów w momencie, kiedy są oni w stanie samodzielnie prowadzić swoje gospodarstwo domowe- a więc wtedy, kiedy pozwala im na to wiek oraz zdrowie. Inaczej wygląda prawny obowiązek opieki nad rodzicami w momencie, kiedy dzieci nie mają możliwości mieszkaniowych ani fizycznych sprawowania takiej opieki, a osoby starsze z tego tytułu muszą zostać umieszczone w odpowiednim ośrodku.

Pobyt w domu opieki oraz koszty, jakie się z tym wiążą

Pobyt w domu opieki w żadnym wypadku nie jest darmowy. Może się więc okazać, że dana osoba starsza nie posiada odpowiednich dochodów, aby samodzielnie pokryć miesięczne koszty pobytu w ośrodku- w przypadku ośrodków prywatnych jest to pełna kwota za pobyt, a publicznych jest to kwota 70%. Pozostałe 30% kosztów pobytu powinna pokrywać rodzina osoby starszej, a więc w pierwszej kolejności jej współmałżonek, a następnie kolejno dzieci oraz wnuki. Jak widać się, nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, czy dzieci mają obowiązek opiekować się rodzicami, gdyż odpowiedź jest jasna- tak i jest to uregulowane prawnie. W przypadku, kiedy osoba starsza wymaga umieszczenia w domu opieki, a dzieci pomimo iż dysponują odpowiednimi finansami nie chcą tego zrobić- mogą zostać do tego zmuszone na drodze prawnej. Dopiero w sytuacji, kiedy osoba starsza nie dysponuje żadną rodziną i nie ma nikogo, kto mógłby pokryć brakuje 30% opłaty- wówczas płatność tę bierze na siebie gmina.

Osoby starsze nie powinny się więc obawiać, gdyż zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony systemu, a obowiązki dorosłych dzieci wobec chorych rodziców dodatkowo powinny być dla nich wsparciem. Wszystkie te regulacje mają na celu zapewnienie osobom starszym godnego życia we właściwych warunkach. Domy opieki są oczywiście bardzo komfortowym rozwiązaniem, a z tego względu bardzo wiele rodzin się na nie decyduje dla swojej bliskiej osoby. Pozwala to znaleźć odpowiednie i optymalne dla wszystkich rozwiązanie kwestii sprawowania opieki, w szczególności tej całodobowej.

Szukasz sprawdzonego domu opieki? Sprawdź http://armadaklinik.pl/